مرور بر اساس

بایگانی برچسب: میانبرهای اکسل

لیست کلیدهای میانبر پایه ای اکسل

توجه داشته باشید که در اکسل ۲۰۱۰ ،منو یادآوری میانبرهای ALT+ و برخی از کلید های میانبر ممکن است کار نکند. با این حال، تمام میانبرهای صفحه کلید CTRL کار خواهند کرد.   انتخاب داده ها Shift + Space انتخاب کل ردیف CTRL + Space