مرور بر اساس

بایگانی برچسب: فیلد

ویجت ها: کار با دکمه ها در آندروید

Button یک زیر کلاس برای کلاس TextView است و CompoundButton نیز یک زیر کلاس برای کلاس Button است. در آندروید انواع مختلفی از دکمه ها مانند RadioButton، ToggleButton، CompoundButton  و … وجود دارد. در اینجا، ما دو فیلد متنی و یک دکمه برای جمع دو