مرور بر اساس

بایگانی برچسب: دکمه آندروید

توگل باتن (ToggleButton) در آندروید

از دکمه توگل می توان برای فعال/غیرفعال یا (روشن/خاموش) استفاده کرد در واقع برای تغییر حالت از این نوع دکمه استفاده می شود از این دکمه می توانید برای روش/ خاموش کردن صدا، وای فای، بلوتوث و … استفاده کرد از آندروید ۴ به بعد

ویجت ها: کار با دکمه ها در آندروید

Button یک زیر کلاس برای کلاس TextView است و CompoundButton نیز یک زیر کلاس برای کلاس Button است. در آندروید انواع مختلفی از دکمه ها مانند RadioButton، ToggleButton، CompoundButton  و … وجود دارد. در اینجا، ما دو فیلد متنی و یک دکمه برای جمع دو