مرور بر اساس

بایگانی برچسب: آپشن فایل

آموزش افزودن تیم های واقعی و لباس های PES 2020

در اینجا قصد داریم نحوه نصب آپشن فایل بازی PES 2020 که شامل تمامی تیم های واقعی لیگ های مهم اروپایی و لباس های آن ها هستند را بر روی کامپیوتر را در اختیار شما قرار دهیم برای نصب آپشن فایل یه یک فلش نیاز