مرور بر اساس

توگل باتن (ToggleButton) در آندروید

توگل باتن (ToggleButton) در آندروید

از دکمه توگل می توان برای فعال/غیرفعال یا (روشن/خاموش) استفاده کرد در واقع برای تغییر حالت از این نوع دکمه استفاده می شود

از این دکمه می توانید برای روش/ خاموش کردن صدا، وای فای، بلوتوث و … استفاده کرد

از آندروید ۴ به بعد نوع دیگری از ToggleButton به نام Switch بوجود آمد

هر دوی اینها زیر کلاس، کلاس CompoundButton هستند

کلاس ToggleButton در آندروید

۳ ویژگی XML  کلاس ToggleButton

توضیحات روش
Alpha در هنگام غیرفعال بودن به نشانگر اعمال می شود android:disabledAlpha
متن برای زمانی که غیر فعال است android:textOff
متن برای زمانی که فعال است android:textOn

روش های کلاس ToggleButton

روش های به طور گسترده ای از کلاس ToggleButton در زیر آورده شده است.

توضیحات روش
متن را در هنگامی که دکمه فعال نیست بر می گرداند CharSequence getTextOff()
متن را در هنگامی که دکمه فعال است بر می گرداند CharSequence getTextOn()
برای تغییر وضعیت void setChecked(boolean checked)

مثالی برای توگل باتن ( ToggleButton)

فایل activity_main.xml

دو توگل باتن و یک دکمه را درlayout  درگ (Drag) کنید حالا کدهای فایل activity_main.xml شما شبیه به کدهای زیر خواهد بود :

فایل : activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
  android:layout_width="match_parent" 
  android:layout_height="match_parent" 
  tools:context="example.kimizak.ir.togglebutton.MainActivity"> 
 
  <ToggleButton 
    android:id="@+id/toggleButton" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_marginLeft="8dp" 
    android:layout_marginTop="80dp" 
    android:text="ToggleButton" 
    android:textOff="Off" 
    android:textOn="On" 
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/toggleButton2" 
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
 
  <ToggleButton 
    android:id="@+id/toggleButton2" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_marginRight="60dp" 
    android:layout_marginTop="80dp" 
    android:text="ToggleButton" 
    android:textOff="Off" 
    android:textOn="On" 
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
 
  <Button 
    android:id="@+id/button" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_marginBottom="144dp" 
    android:layout_marginLeft="148dp" 
    android:text="Submit" 
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" /> 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

کلاس  activity

کدها را برای  بررسی توگل باتن که ON/OFF هست را بنویسید

فایل : MainActivity.java

package example.kimizak.ir.togglebutton; 
 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.ToggleButton; 
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
  private ToggleButton toggleButton1, toggleButton2; 
  private Button buttonSubmit; 
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
 
    addListenerOnButtonClick(); 
  } 
 
  public void addListenerOnButtonClick(){ 
    //Getting the ToggleButton and Button instance from the layout xml file 
    toggleButton1=(ToggleButton)findViewById(R.id.toggleButton); 
    toggleButton2=(ToggleButton)findViewById(R.id.toggleButton2); 
    buttonSubmit=(Button)findViewById(R.id.button); 
 
    //Performing action on button click 
    buttonSubmit.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){ 
 
      @Override 
      public void onClick(View view) { 
        StringBuilder result = new StringBuilder(); 
        result.append("ToggleButton1 : ").append(toggleButton1.getText()); 
        result.append("\nToggleButton2 : ").append(toggleButton2.getText()); 
        //Displaying the message in toast 
        Toast.makeText(getApplicationContext(), result.toString(),Toast.LENGTH_LONG).show(); 
      } 
 
    }); 
 
  } 
} 

خروجی :

این مطالب را هم بخوانید  مثالی برای ساخت یک Toast سفارشی در آندروید

توگل باتن (ToggleButton) در آندروید

توگل باتن (ToggleButton) در آندروید

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *