مرور بر اساس

مثالی برای سفارشی سازی دکمه رادیویی در آندروید

مثالی برای سفارشی سازی دکمه رادیویی در آندروید
در دو آموزش زیر یاد گرفتیم چگونه دکمه رادیویی ایجاد کنیم

آموزش دکمه رادیویی RadioButton در آندروید

دکمه رادیویی داینامیک یا پویا در آندروید

حالا می توانیم طرح دکمه رادیویی در آندروید را زیباتر و جذاب تر کنیم

بیایید نمونه ای از RadioButton سفارشی را بسازیم

فایل : activity_main.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <LinearLayout 
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 
    android:orientation="vertical" 
    tools:context="ir.example.test.customradiobutton.MainActivity"> 
   
   
   
    <TextView 
      android:id="@+id/tv" 
      android:layout_width="fill_parent" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:layout_marginTop="30dp" 
      android:gravity="center_horizontal" 
      android:textSize="25dp" 
      android:text="Customized Radio Buttons" /> 
   
   
    <!--  Customized RadioButtons --> 
   
   
    <RadioGroup 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:id="@+id/radioGroup"> 
   
      <RadioButton 
        android:id="@+id/radioMale" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text=" Male" 
        android:layout_marginTop="10dp" 
        android:checked="false" 
        android:button="@drawable/custom_radio_button" 
        android:textSize="20dp" /> 
   
      <RadioButton 
        android:id="@+id/radioFemale" 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="  Female" 
        android:layout_marginTop="20dp" 
        android:checked="false" 
        android:button="@drawable/custom_radio_button" 
        android:textSize="20dp" /> 
    </RadioGroup> 
   
    <Button 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:text="Show Selected" 
      android:id="@+id/button" 
      android:onClick="onclickbuttonMethod" 
      android:layout_gravity="center_horizontal" /> 
   
  </LinearLayout>

هم اکنون یک selector را در یک فایل دیگر (custom_radio_button.xml) در دایرکتوری drawable ایجاد میکنیم و دو تصویر مختلف را برای Check و Uncheck در آن قرار می دهیم

فایل : custom_radio_button.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
   
  <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
   
    <item android:state_checked="true" android:drawable="@drawable/checkedradiobutton" /> 
    <item android:state_checked="false" android:drawable="@drawable/unchekedradiobutton" /> 
   
  </selector> 

نکته : checkedradiobutton و unchekedradiobutton دو عکس ما برای حالت فعال/غیرفعال هستند که فرمت آنها باید png باشد و در پوشه drawable نیز قرار می گیرند
کلاس Activity

  package ir.example.test.customradiobutton; 
   
  import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
  import android.os.Bundle; 
  import android.view.View; 
  import android.widget.Button; 
  import android.widget.RadioButton; 
  import android.widget.RadioGroup; 
  import android.widget.Toast; 
   
  public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
    Button button; 
    RadioButton genderradioButton; 
    RadioGroup radioGroup; 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
      super.onCreate(savedInstanceState); 
      setContentView(R.layout.activity_main); 
   
      radioGroup=(RadioGroup)findViewById(R.id.radioGroup); 
    } 
   
   
    public void onclickbuttonMethod(View v){ 
      int selectedId = radioGroup.getCheckedRadioButtonId(); 
      genderradioButton = (RadioButton) findViewById(selectedId); 
      if(selectedId==-1){ 
        Toast.makeText(MainActivity.this,"Nothing selected", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
      } 
      else{ 
        Toast.makeText(MainActivity.this,genderradioButton.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
      } 
   
    } 
  } 

خروجی :

مثالی برای سفارشی سازی دکمه رادیویی در آندروید

مثالی برای سفارشی سازی دکمه رادیویی در آندروید

این مطالب را هم بخوانید  آموزش استفاده از اپلیکیشن ویرایش عکس Pixlr

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *