مرور بر اساس

آموزش ایجاد پیغام محاوره ای (AlertDialog) در آندروید

آموزش ایجاد پیغام محاوره ای (AlertDialog) در آندروید

از AlertDialog می توان برای نمایش پیغام با OK و Cancel استفاده کرد. که می تواند در مواقعی مورد استفاده بگیرد که نیاز به درخواست کاربر دارید که به طور مثال کار اپلیکیشن ادامه یابد یا متوقف شود و یا از برنامه خارج شود

AlertDialog از سه قسمت تشکیل شده است: عنوان، محتوا و دکمه های action.

AlertDialog زیرکلاسی از کلاس Dialog است

آموزش ایجاد پیغام محاوره ای (AlertDialog) در آندروید

روش های کلاس AlertDialog

توضیحات روش
این روش برای تنظیم عنوان AlertDialog استفاده می شود. public AlertDialog.Builder setTitle(CharSequence)
این روش برای تنظیم پیام برای AlertDialog استفاده می شود. public AlertDialog.Builder setMessage(CharSequence)
این روش برای تنظیم آیکون روی AlertDialog استفاده می شود. public AlertDialog.Builder setIcon(int)

مثالی برای پیام محاوره (AlertDialog)

activity_main.xml

شما می توانید چندین کامپوننت داشته باشد اما در اینجا ما تنها TextView را داریم

فایل : activity_main.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    tools:context="example.kimizak.ir.alertdialog.MainActivity"> 
   
    <Button 
      android:layout_width="wrap_content" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:id="@+id/button" 
      android:text="Close app" 
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 
      app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" 
      app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" 
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 
   
  </android.support.constraint.ConstraintLayout> 

strings.xml

به صورت اختیاری می توانید پیام و عنوان را در فایل strings.xml ذخیره کنید.

فایل: strings.xml

  <resources> 
    <string name="app_name">AlertDialog</string> 
    <string name="dialog_message">Welcome to Alert Dialog</string> 
    <string name="dialog_title">Kimizak Alert Dialog</string> 
  </resources> 

کلاس Activity

برای ایجاد و نمایش AlertDialog، کد زیر را می نویسیم

فایل: MainActivity.java

  package example.kimizak.ir.alertdialog; 
   
  import android.content.DialogInterface; 
  import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
  import android.os.Bundle; 
  import android.view.View; 
  import android.widget.Button; 
  import android.app.AlertDialog; 
  import android.widget.Toast; 
   
  public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
    Button closeButton; 
    AlertDialog.Builder builder; 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
      super.onCreate(savedInstanceState); 
      setContentView(R.layout.activity_main); 
   
      closeButton = (Button) findViewById(R.id.button); 
      builder = new AlertDialog.Builder(this); 
      closeButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
        @Override 
        public void onClick(View v) { 
   
          //Uncomment the below code to Set the message and title from the strings.xml file 
          builder.setMessage(R.string.dialog_message) .setTitle(R.string.dialog_title); 
   
          //Setting message manually and performing action on button click 
          builder.setMessage("Do you want to close this application ?") 
              .setCancelable(false) 
              .setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() { 
                public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 
                  finish(); 
                  Toast.makeText(getApplicationContext(),"you choose yes action for alertbox", 
                  Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                } 
              }) 
              .setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() { 
                public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 
                  // Action for 'NO' Button 
                  dialog.cancel(); 
                  Toast.makeText(getApplicationContext(),"you choose no action for alertbox", 
                  Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                } 
              }); 
          //Creating dialog box 
          AlertDialog alert = builder.create(); 
          //Setting the title manually 
          alert.setTitle("AlertDialogExample"); 
          alert.show(); 
        } 
      }); 
    } 
  } 

خروجی :

این مطالب را هم بخوانید  ویجت ها: کار با دکمه ها در آندروید

آموزش ایجاد پیغام محاوره ای (AlertDialog) در آندروید

آموزش ایجاد پیغام محاوره ای (AlertDialog) در آندروید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *